X
تبلیغات
فروشگاه فایل ارزان

فروشگاه فایل ارزان

بررسی تئوری پدیده تراوش با توجه به آمار سدسازی و مطالعات اخیر در زمینه تراوش

بررسی تئوری پدیده تراوش با توجه به آمار سدسازی و مطالعات اخیر در زمینه تراوش

 

 

 • بررسی تئوری پدیده تراوش با توجه به آمار سدسازی و مطالعات اخیر در زمینه تراوش
  بررسی تئوری پدیده تراوش با توجه به آمار سدسازی و مطالعات اخیر در زمینه تراوش دسته: عمران
  بازدید: 2 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 653 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 59

  هدف از این پژوهش بررسی تئوری پدیده تراوش با توجه به آمار سدسازی و مطالعات اخیر در زمینه تراوش می باشد

  قیمت فایل فقط 27,000 تومان

  خرید

  دانلود  پژوهش  در مهندسی عمران

  بررسی تئوری پدیده تراوش با توجه به آمار سدسازی و مطالعات اخیر در زمینه تراوش

  چکیده

  سدها همواره از سازه های زیر بنایی شمرده می‌شوند و دارای ارزش حیاتی می باشند. در گذشته ایجاد سد عمدتاً با اهداف تأمین آب آشامیدنی و آبیاری مزارع کشاورزی بوده ولی امروز به دلیل نیاز به انرژی برق آبی و اهداف دیگر توسعه بیشتری یافته است. برآورد میزان ۲۰ میلیارد متر مکعب برداشت از آب‌های شیرین جهان خود دلیلی بر اهمیت سد سازی در دنیای امروز است.  از این رو، بررسی و جلوگیری از خرابی سدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

   اگرچه در گذشته پدیده روگذری، اولین دلیل تخریب سدها بوده است اما امروزه با افزایش دوره طراحی سیلاب، عمده ترین مشکلی که توجه مهندسان را به خود جلب کرده است، مسئله تراوش است. وجود تراوش در سدهای خاکی غیر قابل اجتناب است، اما اگر شرایط مناسبی برای فرسایش خاک وجود داشته باشد، موجب شسته شدن نقاط مستعد گردیده و چنانچه در ابتدای بروز فرسایش اقدامات لازم صورت نگیرد، به تخریب سد منجر می شود. اصولاً بروز تراوش در سدهای خاکی امری اجتناب ناپذیر است. اما می بایست تراوش طوری مهار شود تا در مدت 50 الی 100 سال بهره برداری سد، نتواند به پایداری و ایمنی سد لطمه ای بزند. با وجود تمام پیشرفت هایی صورت گرفته در علم مهندسی ژئوتکنیک، معضل تراوش تا به امروز اصلی ترین مشکلی است که در سدها بروز می کند.

   اگرچه در گذشته پدیده روگذری، اولین دلیل تخریب سدها بوده است اما امروزه با افزایش دوره طراحی سیلاب، عمده ترین مشکلی که توجه مهندسان را به خود جلب کرده است، مسئله تراوش است، بطوری که وجود تراوش در سدهای خاکی غیر قابل اجتناب است. از این رو، با مشخص شدن اهمیت پدیده تراوش، در این تحقیق تئوری جریان آب در خاک ارائه خواهد شد.

  کلمات کلیدی:

  تراوش

  آمار سدسازی

  سدهای خاکی

  علل خرابی سدها

  مقدمه

  کشور ایران بروی کمربند خشک کره زمین قرار دارد. متوسط بارندگی در ایران در حدود یک سوم بارندگی جهان و کمتر از یک دوم متوسط بارندگی آسیا می‌باشد؛ لذا اهمیت برنامه ریزی و مدیریت استفاده از منابع موجود آب امری حیاتی محسوب می‌شود. از این رو، شرایط اقلیمی كشور و نیاز آن به احداث سازه های ذخیره آب، احداث سدها را در دستور كار برنامه  ریزان قرار داده است كه به عنوان سازه های مهاركننده آب‌های سطحی و كنترل سیلاب امكان استفاده بیشتر از آب رودخانه ها را فراهم می نمایند. مهار سیلاب ها و آب‌های جاری به کمک احداث سد از امور زیربنائی در رشد و توسعه هر کشور از جمله ایران به شمار می آید.

  در گذشته ایجاد سد عمدتاً با اهداف تأمین آب آشامیدنی و آبیاری مزارع کشاورزی بوده ولی امروز به دلیل نیاز به انرژی برق آبی و اهداف دیگر توسعه بیشتری یافته است. برآورد میزان ۲۰ میلیارد متر مکعب برداشت از آب‌های شیرین جهان خود دلیلی بر اهمیت سد سازی در دنیای امروز است. یکی دیگر از اهداف مهم سد سازی بهبود و توسعه شبکه آبیاری و کشاورزی زمین های پایین دست است. در کشورهایی مانند ایران که پراکندگی زمانی و مکانی بارندگی ها نامناسب است و ریزش های جوی در فصولی صورت می گیرد که شاید نیاز کمتری به آب باشد و یا قسمت اعظم نزولات در برخی مناطق متمرکز است، تنها راه چاره و مقابله با این مسئله احداث سد می-باشد و این امر به خصوص در کشورهای که متکی به کشاورزی هستند اجتناب ناپذیر است. احداث سد، کسب و کار و درآمد ملی به همراه دارد. در زمان حاضر شبکه های آبیاری وتامین آب کشاورزی در ایران باعث توسعه، بهبود و رونق اقتصادی مناطق شده است. یکی دیگر از اهداف عمده سد سازی استفاده از نیروی الکتریسیته است. 

  استفاده از این منبع که ارزان ترین نوع انرژی در اغلب کشورهای دنیاست، بسته به نیاز و ویژگی های ساختمانی، اهداف متفاوتی دارد. امروزه احداث سد با هدف تولید برق آبی یک امر متداول بوده و کشورهای پیشرفته و حتی در حال رشد کمال استفاده را از این پتانسیل موجود می برند.

  در صورت عدم توجه به شرایط ساختگاهی و ناکافی بودن مطالعات، خطر وقوع خرابی، سد را تهدید می کند. مطالعه آماری خرابی در سدهای خراب شده با توجه به وجود شباهاتی در شرایط، امکان ارائه راهکارهای مناسب در طراحی سدها توسط مهندسین را فراهم می کند. خرابی در سدها به اشکال مختلفی دیده می شود، شایع ترین علت شکت سدها خصوصاً در سال های اخیر فرسایش در اثر تراوش و یا رگاب بوده است. اصولاً بروز تراوش در سدهای خاکی امری اجتناب ناپذیر است. اما می بایست تراوش طوری مهار شود تا در مدت 50 الی 100 سال بهره برداری سد، نتواند به پایداری و ایمنی سد لطمه ای بزند. با وجود تمام پیشرفت هایی صورت گرفته در علم مهندسی ژئوتکنیک، معضل تراوش تا به امروز اصلی ترین مشکلی است که در سدها بروز می کند. 

  فهرست مطالب

  چکیده

  فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق 12

  2-1- تئوری پدیده تراوش 13

  2-1-1- مقدمه 13

  2-1-2- جریان در محیط‌های متخلخل 13

  2-1-3- تراوش حالت پایدار ایزوتروپیک ناهمگن 17

  2-1-4- تراوش حالت پایدار، غیر ایزوتروپیک و ناهمگن 18

  2-1-5- جریان یک بعدی 19

  2-1-6- قانون دارسی در خاک‌های غیراشباع 21

  2-1-7- ضریب نفوذپذیری خاک‌های غیراشباع 23

  2-1-8- شرایط مرزی در مسائل آنالیز تراوش 26

  مرز نفوذپذیر 27

  2-1-8-1- ورودی‌ها و خروجی‌ها 27

  2-1-8-2- سطح تراوش 28

  2-1-8-3- خط تراوش 28

  2-2- آمار سدسازی در کشورهای مختلف 28

  2-2-1- خرابی سدها 31

  2-2-2- آمار خرابی سدها 35

  2-2-3- آمار دلایل مختلف خرابی سدها 41

  2-2-4- علل افزایش تراوش 46

  2-2-5- حجم مجاز و قابل قبول تراوش 48

  2-2-6- عواقب سوء تراوش 51

  2-3- مظالعات اخیر در زمینه تراوش 54

  2-3-1- مطالعه اِرسایین(2006( 54

  2-3-2- مطالعه می آ او و همکاران(2012) 56

  2-3-3- مطالعه نورانی و همکاران(2012) 56

  2-3-4- مطالعه پورکریمی و همکاران(2013) 57

  2-3-5- مطالعه کمان به دست و دلواری(2013) 58

  منابع

  فهرست اشکال

  شکل (2-1) عبور جریان در خاک های غیر اشباع 15

  شکل (2-2) تغییرات ضریب نفوذپذیری در یک خاک غیر اشباع 18

  شکل (2-3) تعادل استاتیکی و شرایط جریان رژیم پایدار در ناحیه با فشارهای حفرهای منفی 21

  شکل (2-4) بررسی آزمایشگاهی قانون دارسی برای جریان آب در خاک‌های غیراشباع 23

  شکل (2-5) مراحل غیراشباع شدن خاك بر اثر خروج تدریجی آب و کاهش درجه اشباع به جهت افزایش مكش ماتریک 24

  شکل (2-6) اثر مكش ماتریک بر روی درجه اشباع 25

  شکل (2-7) تغییرات ضریب نفوذپذیری و درصد رطوبت نسبت به مکش ماتریک 25

  شکل (2-8) تغییرات ضریب نفوذپذیری بر حسب درصد رطوبت 26

  شکل (2-9) مثال‌هایی از شرایط مرزی 27

  شکل (2-10) مقایسه سدهای خاکی ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008) 29

  شکل (2-11) مقایسه سدهای سنگریزهای ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008) 30

  شکل (2-12) مقایسه سدهای وزنی ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008) 30

  شکل (2-13) آمار سدهای ساخته شده در ایران(ICOLD, 2008) 31

  شکل (2-14) تعداد موارد تخریب یا آسیب سدها در کشوهای مختلف (ICOLD, 2008) 36

  شکل (2-15) تعداد موارد تخریب یا آسیب در سدهای ثبت شده در ICOLD 37

  شکل (2-16) درصد موارد تخریب یا آسیب در سدهای ثبت شده در ICOLD 37

  شکل (2-17) توزیع تعداد موارد تخریب یا آسیب نسبت به نوع پی در سدهای ثبت شده در ICOLD 38

  شکل (2-18) توزیع درصد موارد تخریب یا آسیب نسبت به نوع پی در سدهای ثبت شده در ICOLD 39

  شکل (2-19) توزیع تعداد نوع تخریب یا آسیب وارده در سدهای ثبت شده در ICOLD 40

  شکل (2-20) توزیع درصد نوع تخریب یا آسیب وارده در سدهای ثبت شده در ICOLD 40

  شکل (2-21) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط میدل بروک 43

  شکل (2-22) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط گرونر 43

  شکل (2-23) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط  تاکاسی 44

  شکل (2-24) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط باب 44

  شکل (2-25) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط USCOLD (2008) 45

  شکل (2-26) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف 45

  فهرست جداول

  جدول (2-1) حجم تراوش، میزان خسارات و اقدامات اصلاحی در بعضی از سدها 49

  جدول (2-2) توابع فعالیت بکار رفته در مطالعه ارسایین 55

  قیمت فایل فقط 27,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : بررسی تئوری پدیده تراوش با توجه به آمار سدسازی و مطالعات اخیر در زمینه تراوش , علل خرابی سدهای خاکی , پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی , بررسی فشار پیزومتریک در بدنه سد , پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی , بررسی تئوری پدیده تراوش , بررسی مطالعات اخیر در زمینه تراوش , بررسی آمار سدسازی در کشورهای مختلف

+ نوشته شده در پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۳۹ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی

بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی

 

 

 • بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی
  بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی دسته: مدیریت
  بازدید: 2 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 595 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 132

  هدف از این پایان نامه بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی می باشد

  قیمت فایل فقط 49,000 تومان

  خرید

  دانلود پایان نامه مدیریت

  چکیده  

  در جامعه صنعتی و شهری پر مشغله و پر اضطراب امروزی مسائلی نظیر  موعد مقرر، تعارض و ابهام در نقش مسئولیتهای مالی، انفجار اطلاعات، فناوری، ترافیك، سر و صدا، آلودگی هوا، مسائل خانوادگی و كار بیش  از حد جایگزین ترس از جانوران وحشی در جوامع ابتدایی شده است. پاسخ ما به این مسائل همانند نیاكانمان میتواند به آثار جانبی منفی مانند  سردرد، سرطان، بیخوابی، حمله قبلی، فشارخون بالا و ضربه منجر بشود  یا نشود.  همان پاسخ به فشار روانی كه به نیاكان مان كمك كرد به حیات خود تداوم بخشند امروزه غالباً به صورت عاملی درآمده كه بطورجدی زندگی روزانه ما را مختل می كند. از آنجا كه فشار روانی وآثارآن قابل مدیریت است، یادگیری هرچه  بیشتر درباره فشار روانی حرفه ای برای مدیران اهمیت ویژه ای دارد.

  همة ما به‌طور روزانه فشار روانی را تجربه می‌كنیم. پژوهشگران بر این باورند كه فشار روانی دو واكنش اساسی را در انسان بر می‌انگیزد:

  1. مقابلة فعال

  2. گریز انفعالی كه به اصطلاح پاسخ «جنگ و گریز» نامیده می‌شود (رضاییان،1383، ص4).

  پاسخ ما به فشار روانی می‌تواند به آثار جانبی منفی مانند سردرد، بی‌خوابی، حمله قلبی، فشار خون بالا و ضربه منجر شود یا نشود. امروزه پاسخ ما به فشار روانی به دلیل تكرار آن به صورت عاملی در آمده كه به‌طور جدی زندگی روزانه ما را مختل می‌كند. انسانها منبع انرژی محدودی برای مبارزه با فشار روانی دارند و قرار گرفتن در معرض فشار روانی برای مدت طولانی، بدون كاهش آثار منفی آن به تحلیل رفتن می‌انجامد. در این نقطه فرد به هم می‌ریزد و ممكن است در همان حال كه خود را برای ارائه كاری آماده می‌سازد، پشت میز خود به خواب فرو رود یا آن كار را به طور كلی رها سازد. انطباق یا عوامل فشار روانی، تلاشی پرهزینه است. فعال شدن «عوارض كلی انطباق» جایگزین تقاضاهای بسیار زیاد از بدن می‌گردد. اگر مقاومت نسبت به یك بحران خاص زیاد باشد و بحران برای مدت طولانی ادامه یابد، انرژی كمی برای انطباق با سایر عوامل فشار روانی باقی می‌ماند. چنان‌چه فرد مدت طولانی در معرض فشار روانی قرار گیرد انرژی وی برای انطباق تحلیل می‌رود و این تحلیل رفتن به شكل‌های افسردگی و اختلال‌های ذهنی بروز و نمود می‌یابد.

  کلمات کلیدی:

  تنیدگی

  فشار روانی

  خطای انسانی

  ساختار سازمانی 

  فهرست مطالب

   تنیدگی

  .. مقدمه

  .. رهیافتها نسبت به فشار روانی 

  ... خود تنظیمی/پزشكی

  ... ارزیابی شناختی

  ... انطباق فرد با محیط

  ... روانكاوی

  ... الگوی هانزسلیه: مفهوم سازگاری

  ... الگوی هلمز و راهه: وقایع زندگی

  .. ماهیت دوگانه فشار روانی

  .. تعریف تنیدگی

  .. تئوریهای تنیدگی

  ... استرسورهای خرد و كلان

  ... مدل شخص– محیط

  ... نظریه شخص – محیط در قلمرو غیركاری

  ... مدل تنیدگی شغلی كاراسك

  ... ناسازگاری سبك زندگی

  ... نظریه تنیدگی پنهان

  ... منابع تنیدگی: مدل چهار سطحی تنیدگی

  .... عوامل فردی

  ..... استرسورهای شخصی

  ..... استرس ادراك شده

  ..... كفایت پاداش

  ..... محیط ادارك شده غیردوستانه

  ..... نوع كارمند

  ..... چرخش شغلی و بازنشستگی

  ..... استرسورهای خصوصیات غیر شخصی کارمند

  ..... نوبت کاری

  ...... مشكلات نوبتكاری

  ...... ریتم سیرکادین

  ...... پیامدهای نوبتکاری

  ......  مشکلات مربوط به خواب

  ...... مشکلات بالینی

  ...... مشکلات غیر بالینی

  ..... انواع مشاغل و ویژگیهای شغل

  ..... زمان یا فاصله رفت و آمد و نوع وسیله حمل و نقل

  ..... مسافرت شغلی

  ..... استرسورهای شغل

  ..... تقاضاهای شغلی

  ..... فشارهای نقش( تعارض و ابهام در نقش)

  ..... مسئولیت

  ..... رابطه با سرپرست

  ..... یکنواختی، گرانباری نقش یا کمباری نقش

  ..... تصمیم گیری

  .... عوامل گروهی

  ..... فرهنگ

  ..... گروه

  .... عوامل سازمانی 

  ..... جو سازمانی

  ..... فناوری

  ..... اثرات روانی

  ..... تشویش اطلاعاتی

  ..... تغییر

  ..... محیط طبیعی سازمان

  .... عوامل فراسازمانی

  ..... عوامل محیطی

  ..... عوامل خانوادگی

  ..... استرسورهای وجهه و اعتبار

  ..... عوامل اقتصادی

  ..... سلامت

  ..... روابط اجتماعی

  .... تفاوتهای فردی و عوامل وضعیتی  تعدیل کننده تنیدگی

  ..... ارزیابی شناختی عوامل تنیدگی

  ..... تنیدگی کوتاه مدت یا بلند مدت 

  ..... حمایت اجتماعی

  ..... مدیریت زمان

  ..... مذهب و معنویت

  ..... جنسیت و تأثیر آن بر تنیدگی

  ..... الگوهای رفتاری (نوع الف و نوع ب)

  ..... شخصیت خستگی ناپذیر یا نستوه

  ...... تعریف سرسختی

  ...... مولفه‌های سرسختی

  ....... كنترل

  ....... تعهد

  ....... چالش

  ..... عوامل شخصیتی

  ...... خوداتكایی، بی تعلقی یا تعلق بیش از حد

  ...... عزت نفس یا احترام به خود

  ...... کانون کنترل درونی

  ...... توان

  .... پیامدهای تنیدگی

  ..... پیامدهای شناختی

  ..... پیامدهای روانشناختی (نگرشی)

  ...... تحلیل رفتگی

  ....... مدل تحلیل رفتگی

  ...... افسردگی و سایر بیماریهای روانی

  ...... رضایت شغلی

  ..... پیامدهای رفتاری

  ...... تاخیر، غیبت، جابجایی و ترک خدمت

  ...... سیگار و سوء مصرف مواد(ضایع کردن جسم)

  ...... عملکرد

  ....... رابطه میان فشار روانی و عملکرد -  قانون یرسون

  ...... سوانح

  ..... پیامدهای فیزیو لویک

  ...... سلامت عمومی

  .... استراتژیهای مدیریت تنیدگی

  ..... استراتژیهای سازمانی پیشگیری تنیدگی

  ...... پیشگیری از تنش زاها (راهبردهای مسأله محور)

  ....... طراحی مجدد شغل

  ....... شفاف سازی نقش

  ....... برنامه زمانی کار

  ....... سبک مدیریت و ساختار سازمانی

  ....... فرهنگ سازمانی و ارتباطات

  ....... نظام پاداش عادلانه

  ...... پیشگیری از تنیدگی (راهبردهای احساس محور)

  ....... تیم سازی 

  ....... حمایت اجتماعی

  ....... مشاوره های روانی

  ...... پیشگیری و درمان پیامدهای تنیدگی

  ....... برنامه های کمک به کارکنان

  ....... زمان استراحت کافی

  ....... مرخصی تنیدگی

  ....... بهبود شرایط کاری

  ..... راهبردهای فردی پیشگیری تنیدگی

  ...... پیشگیری از تنش زاها ( راهبردهای مسأله محور)

  ....... خوش بینی اکتسابی

  ....... مدیریت زمان

  ....... فعالیتهای اوقات فراغت

  ...... پیشگیری از تنیدگی (راهبردهای احساس محور)

  ....... انطباق

  ....... عوامل وضعیتی و شخصی

  ....... ارزیابی شناختی عوامل تنیدگی

  ....... فنون سازگاری

  ....... ورزش

  ...... پیشگیری و درمان پیامدهای تنیدگی

  ....... خود گشودگی(افشا)

  ....... آرام سازی

  ....... رژیم غذایی

  ....... بازخور زیستی

  ....... فعالیتهای غیر هوازی: مراقبه

  ....... درمان

  منابع فارسی

  منابع لاتین

  قیمت فایل فقط 49,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی , رابطه استرس و خطای انسانی , تاثیر تنیدگی بر ارتکاب خطای انسانی , تاثیر استرس بر میزان خطای انسانی , تئوریهای تنیدگی , انواع تئوریهای تنیدگی , پایان نامه تئوری تنیدگی , پایان نامه بررسی تئوریهای تنیدگی

+ نوشته شده در پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۳۹ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

 

 

 • پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی
  پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی دسته: مدیریت
  بازدید: 2 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 117 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 43

  هدف از این پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی در شرکت کاشی الوند می باشد

  قیمت فایل فقط 19,000 تومان

  خرید

  دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازارگانی

  افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

  چکیده

  تصور نیاز به برنامه ریزی علمی شرکت صنایع کاشی الوند، زمینه ساز خلق موضوع تدوین برنامه بازاریابی در نزد محقق شد. از اینرو محقق به منظور دستیابی به این مهم بعد از کسب اجازه، اقدام به تشخیص رویکرد مدیران بخش های مختلف به ویژه دپارتمان فروش و کارکنان فروش نسبت به برنامه ریزی نموده و جهت آشنایی با نظرات مشتریان و ذینفعان این سازمان که نمایندگان کلیدی تعیین شدند (بدلیل اینکه از حیث دسته بندی B 2 B تشخیص داده شد) اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه بود، بنابراین روش تحقیق توصیفی بکار گرفته شده است و به منظور تعیین موقعیت فعلی شرکت در کسب و کار بعد از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و اطلاعات حاصل از پرسشنامه ای که در اختیار مدیران بخشهای مختلف و کارکنان فروش قرارگرفته بود به ارزیابی صنعت، بازار و رقبا پرداخته ایم و توانستیم با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها ضمن پاسخگویی به سوال دوم پژوهش با استفاده از ماتریس آنسف استراتژی های مناسب تعیین گردندو همچنین اهداف فروش پس از پیش بینی فروش طبق مدل پیش بینی نمو همواره هلت – وینترز برای سه سال آینده پیش بینی گردید و از نتایج بدست آمده از پرسشنامه ای که در بین نمایندگان کلیدی فروش شرکت در سراسر کشور توزیع گردیده بود. نقاط ضعف و قوت آمیخته بازاریابی که سوال چهارم پژوهش حاضر بود شناسایی و مشخص گردید  و متعاقب آن برنامه عملیاتی بازاریابی، بعد از مطابقت با اهداف در قالب آمیخته بازاریابی با ارائه راهکارهای پیشنهادی بیان گردید.

  کلمات کلیدی:

  برنامه بازاریابی

  افزایش فروش

  تدوین برنامه بازاریابی

  شرکت کاشی الوند

  مساله پژوهش

  تصمیم گیری،رکن اساسی تمام وظایف مدیریتی و در عین حال،مبنای برنامه ریزی است چرا که نمیتوان گفت برنامه ای وجود دارد مگر اینکه تصمیمی اتخاذ شده است. به عبارت بهتر،تصمیم گیری ، هسته مرکزی مدیریت است که در تمامی وظایف دیگر، نمود داردو به همین دلیل برخی (مانند هربرت سایمون)مدیریت و تصمیم گیری را دو واژه مترادف می دانند.در نگرش سنتی مدیریت، برنامه ریزی نقطه آغاز همه حرکتها در یک سازمان است. بطوری که اهمیت آن از گذشته دور برای همه مدیران و کارشناسان آشکار شده است. د رهمین راستا سیل تحول سازمان ها از صورت ساده به پیچیده و با فرآیندهای بی شمار و تحولات عظیم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکی، به ویژه در دهه اخیر باعث بروز صحنه های جدید و نگرش های تازه به این مقوله شده است.

   در نگرش جدید مباحث برنامه ریزی راهبردی یا استراتژیک در سازمان ها مطرح شده است که گام مهمی در جهت تحقق و دستیابی به اهداف سازمان هاست. برنامه استراتژیک سندی است که چشم انداز، ماموریت، اهداف و استراتژی های آینده یک سازمان را به همراه مجموعه منابع مورد نیاز برای اجرای موفق آن ها مشخص می سازد و می تواند آرزوهای محال یک سازمان را به حقیقت مبدل سازد. سازمان هایی که برنامه استراتژیک دارند، نسبت به سازمانهایی که چنین برنامه هایی را تهیه نمی کنند، با احتمال بیشتری به آنچه می خواهند می رسند. بدون وجود برنامه استراتژیک سازمان به یک کشتی بدون سکان شبیه است. برنامه ریزی استراتژیک جهت حرکت و مقصد سازمان را مشخص می کند. این برنامه ، با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان، فرصت ها و تهدید های محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی را شناسایی میکند و با در نظر گرفتن ماموریت سازمان، اهداف بلند مدتی را برای آن تدوین می کنندو برای دستیابی به این اهداف از بین گزینه های استراتژیک، به طراحی استراتژی هایی اقدام میکند که با تکیه بر فرصت ها و نقاط قوت داخلی، ضعف ها را از بین می برد و بر تهدید های محیطی غلبه می کند و به پیروزی سازمان در محیط رقابتی موجود منجر می گردد.  

  مقوله بازاریابی و نداشتن طرح و جایگاه مشخص برای آینده مهم ترین ضعف و چالش برای سازمان ها و بنگاه های کشور محسوب می شود به این ترتیب اهمیت روز افزون بازاریابی و برنامه ریزی باعث شده است برای شرکت ها و موسسات امروزی بسیار مفید و حیاتی و منافع متعددی را بدنبال داشته باشد.امروزه داشتن توان رقابتی، اساس بقای شرکت است. از سوی دیگر برخورداری و حفظ توان رقابتی بیش از همه چیز نیازمند اطلاعات است. شرکتها باید اطلاعات بسیار زیادی از سازمان های رقیب، واسطه ها و سایر نیروها و عواملی که در بازار فعال هستند، داشته باشند. اطلاعات به عنوان یکی از اقلام مهم دارایی های استراتژیک و ابزارهای بازاریابی به شمار میآید. گردآوری اطلاعات مربوط به سازمان های رقیب در امر تدوین استراتژی ها، نقشی حیاتی دارد. بنابراین رد یابی، درک و واکنش به رقبا بعنوان یک جنبه ویژه از فعالیتهای بازاریابی مطرح بوده است ولازم است که سازمان ها یک برنامه اثر بخش به نام هوشمندی رقابتی به اجرا درآورند که بسیاری از شاخه های دیگر نظیر اقتصاد، بازاریابی، نظریه نظامی و مدیریت استراتژیک را در بر میگیرد. 

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل اول کلیات پژوهش 2

  1-1- مسئله پژوهش 3

  2-1- پرسش های پژوهش 5

  3-1- اهداف پژوهش و ضرورت های آن 6

  4-1- سوال های پژوهش 6

  5-1- کاربردهای پژوهش و استفاده کنندگان از نتایج 6

  6-1- تعاریف عملیاتی 7

  7-1- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 9

  فصل سوم: روش تحقیق 82

  مقدمه 83

  1-3- روش تحقیق 83

  2-3- مسئله تحقیق 83

  3-3- سوالات تحقیق 84

  4-3- روشهای گردآوری اطلاعات 84

  5-3- روایی و پایایی پرسش نامه 87

  6-3- جامعه و نمونه آماری 88

  7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 88

  قیمت فایل فقط 19,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی , تدوین برنامه بازاریابی , پروپوزال افزایش فروش , پروپوزال تدوین برنامه بازاریابی , پروپوزال افزایش فروش در شرکتها , تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش , افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

+ نوشته شده در پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۳۵ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

 

 

 • مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی
  مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی دسته: مدیریت
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 461 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 102

  هدف از این مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی در شرکت کاشی الوند می باشد

  قیمت فایل فقط 57,000 تومان

  خرید

  دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازارگانی

  افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

  چکیده

  تصور نیاز به برنامه ریزی علمی شرکت صنایع کاشی الوند، زمینه ساز خلق موضوع تدوین برنامه بازاریابی در نزد محقق شد. از اینرو محقق به منظور دستیابی به این مهم بعد از کسب اجازه، اقدام به تشخیص رویکرد مدیران بخش های مختلف به ویژه دپارتمان فروش و کارکنان فروش نسبت به برنامه ریزی نموده و جهت آشنایی با نظرات مشتریان و ذینفعان این سازمان که نمایندگان کلیدی تعیین شدند (بدلیل اینکه از حیث دسته بندی B 2 B تشخیص داده شد) اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه بود، بنابراین روش تحقیق توصیفی بکار گرفته شده است و به منظور تعیین موقعیت فعلی شرکت در کسب و کار بعد از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و اطلاعات حاصل از پرسشنامه ای که در اختیار مدیران بخشهای مختلف و کارکنان فروش قرارگرفته بود به ارزیابی صنعت، بازار و رقبا پرداخته ایم و توانستیم با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها ضمن پاسخگویی به سوال دوم پژوهش با استفاده از ماتریس آنسف استراتژی های مناسب تعیین گردندو همچنین اهداف فروش پس از پیش بینی فروش طبق مدل پیش بینی نمو همواره هلت – وینترز برای سه سال آینده پیش بینی گردید و از نتایج بدست آمده از پرسشنامه ای که در بین نمایندگان کلیدی فروش شرکت در سراسر کشور توزیع گردیده بود. نقاط ضعف و قوت آمیخته بازاریابی که سوال چهارم پژوهش حاضر بود شناسایی و مشخص گردید  و متعاقب آن برنامه عملیاتی بازاریابی، بعد از مطابقت با اهداف در قالب آمیخته بازاریابی با ارائه راهکارهای پیشنهادی بیان گردید.

  کلمات کلیدی:

  برنامه بازاریابی

  افزایش فروش

  تدوین برنامه بازاریابی

  شرکت کاشی الوند

  مساله پژوهش

  تصمیم گیری،رکن اساسی تمام وظایف مدیریتی و در عین حال،مبنای برنامه ریزی است چرا که نمیتوان گفت برنامه ای وجود دارد مگر اینکه تصمیمی اتخاذ شده است. به عبارت بهتر،تصمیم گیری ، هسته مرکزی مدیریت است که در تمامی وظایف دیگر، نمود داردو به همین دلیل برخی (مانند هربرت سایمون)مدیریت و تصمیم گیری را دو واژه مترادف می دانند.در نگرش سنتی مدیریت، برنامه ریزی نقطه آغاز همه حرکتها در یک سازمان است. بطوری که اهمیت آن از گذشته دور برای همه مدیران و کارشناسان آشکار شده است. د رهمین راستا سیل تحول سازمان ها از صورت ساده به پیچیده و با فرآیندهای بی شمار و تحولات عظیم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکی، به ویژه در دهه اخیر باعث بروز صحنه های جدید و نگرش های تازه به این مقوله شده است.

   در نگرش جدید مباحث برنامه ریزی راهبردی یا استراتژیک در سازمان ها مطرح شده است که گام مهمی در جهت تحقق و دستیابی به اهداف سازمان هاست. برنامه استراتژیک سندی است که چشم انداز، ماموریت، اهداف و استراتژی های آینده یک سازمان را به همراه مجموعه منابع مورد نیاز برای اجرای موفق آن ها مشخص می سازد و می تواند آرزوهای محال یک سازمان را به حقیقت مبدل سازد. سازمان هایی که برنامه استراتژیک دارند، نسبت به سازمانهایی که چنین برنامه هایی را تهیه نمی کنند، با احتمال بیشتری به آنچه می خواهند می رسند. بدون وجود برنامه استراتژیک سازمان به یک کشتی بدون سکان شبیه است. برنامه ریزی استراتژیک جهت حرکت و مقصد سازمان را مشخص می کند. این برنامه ، با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان، فرصت ها و تهدید های محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی را شناسایی میکند و با در نظر گرفتن ماموریت سازمان، اهداف بلند مدتی را برای آن تدوین می کنندو برای دستیابی به این اهداف از بین گزینه های استراتژیک، به طراحی استراتژی هایی اقدام میکند که با تکیه بر فرصت ها و نقاط قوت داخلی، ضعف ها را از بین می برد و بر تهدید های محیطی غلبه می کند و به پیروزی سازمان در محیط رقابتی موجود منجر می گردد.  

  مقوله بازاریابی و نداشتن طرح و جایگاه مشخص برای آینده مهم ترین ضعف و چالش برای سازمان ها و بنگاه های کشور محسوب می شود به این ترتیب اهمیت روز افزون بازاریابی و برنامه ریزی باعث شده است برای شرکت ها و موسسات امروزی بسیار مفید و حیاتی و منافع متعددی را بدنبال داشته باشد.امروزه داشتن توان رقابتی، اساس بقای شرکت است. از سوی دیگر برخورداری و حفظ توان رقابتی بیش از همه چیز نیازمند اطلاعات است. شرکتها باید اطلاعات بسیار زیادی از سازمان های رقیب، واسطه ها و سایر نیروها و عواملی که در بازار فعال هستند، داشته باشند. اطلاعات به عنوان یکی از اقلام مهم دارایی های استراتژیک و ابزارهای بازاریابی به شمار میآید. گردآوری اطلاعات مربوط به سازمان های رقیب در امر تدوین استراتژی ها، نقشی حیاتی دارد. بنابراین رد یابی، درک و واکنش به رقبا بعنوان یک جنبه ویژه از فعالیتهای بازاریابی مطرح بوده است ولازم است که سازمان ها یک برنامه اثر بخش به نام هوشمندی رقابتی به اجرا درآورند که بسیاری از شاخه های دیگر نظیر اقتصاد، بازاریابی، نظریه نظامی و مدیریت استراتژیک را در بر میگیرد. 

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل دوم مبانی نظری 10

  مقدمه 3

  1-2- ساختار برنامه بازاریابی 5

  2-2- تجزیه و تحلیل موقعیت 14

  1-2-2-تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها 14

  تجزیه و تحلیل PESTEL: 15

  فرمت تجزیه و تحلیل PESTEL 15

  تحلیل خود 18

  2-2-2- تحلیل رقبا 22

  3-2-2- تجزیه و تحلیل بازار 24

  - مشتریان شما چه کسانی هستند؟ 25

  - چه چیزی رفتار مشتری را برمی انگیزد؟ 25

  - ارزش مشتریان شما چیست؟ 25

  3-2- تعیین اهداف 26

  1-3-2- اهداف بازاریابی 28

  2-3-2- برآورد تقاضای آتی و پیش بینی فروش 30

  4-2.تدوین استراتژی 36

  5-2- بازاریابی هدف 37

  1-5-2- بخش بندی بازار 39

  2-1-5-2- تقسیم بازار بر اساس استفاده از محصول 42

  3-1-5-2- تقسیم بازارهایی تجاری 43

  2-5-2- بازار هدف 44

  3-5-2- موضع یابی 45

  6-2- تعیین تاکتیک های بازاریابی 47

  1-6-2- محصول (کالا یا خدمت) 49

  1-1-6-2- آمیخته‌ی محصول و خط محصول 52

  2-1-6-2- موضع‌یابی محصول 53

  3-1-6-2- مدیریت نام تجاری 54

  4-1-6-2- استراتژی نام تجاری 54

  5-1-6-2- بسته‌بندی 56

  6-1-6-2- چرخه عمر محصول 57

  2-6-2- قیمت‌گذاری 60

  1-2-6-2- قیمت‌گذاری و موضع‌سازی کالا 60

  2-2-6-2- استراتژی قیمت‌گذاری 61

  3-2-6-2- تعیین قیمت 62

  3-6-2- توزیع 65

  1-3-6-2- کانال توزیع و ارایه ارزش 66

  2-3-6-2- ارزیابی کانال‌های توزیع 67

  3-3-6-2- تعارضات در کانال توزیع 67

  4-6-2- ترویج 68

  1-4-6-2- بررسی ابزارهای ارتباطی 68

  تبلیغات 68

  فروش شخصی 69

  بازاریابی مستقیم 69

  روابط عمومی 70

  نمایشگاه‌ها و نحوه نمایش محصولات 70

  پیشبرد فروش 71

  اهداف پیشبرد فروش 71

  استراتژی‌های پیشبرد فروش 72

  2-4-6-2- برنامه ترویجی 73

  7-2- زمینه پژوهش 75

  فرضیه‌ها و متغیرهای عملیاتی 80

  فهرست

  1-2- مراحل مختلف برنامه ریزی بازایابی 12

  2-2- PESTEL 21

  3-2- روشی برای انجام تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف،فرصتها و تهدیدها 20

  4-2- نه مرحله اصلی در تجزیه و تحلیل محیط 26

  5-2- جمع بندی تحلیل رقابتی 29

  6-2- مقایسه روشهای پیش بینی فروش غیر ریاضی 39

  7-2- چارچوب جامع تدوین استراتژی 40

  8-2- متغیرهای اصلی بخش بندی بازارهای تجاری 46

  9-2- خلاصه مشخصات اهداف و خط مشی های دوره عمر کالا 60

  فهرست اشکال

  شکل 1-1- مراحل اساسی در برنامه ریزی 8

  شکل 2-1- عوامل اثر گذار بر روی استراتژی بازاریابی موسسه 9

  شکل 1-2- برنامه استراتژیک بازاریابی 14

  شکل 2-2-مراحل آماده سازی برنامه بازاریابی 15

  شکل 3-2-ساختار برنامه بازاریابی 16

  شکل 4-2- برنامه بازاریابی 17

  شکل 5-2- مراحل اجرای یک برنامه ریزی بازاریابی 19

  شکل 6-2- تجزیه و تحلیل پتانسیل بازار با استفاده از آّبشار بازار 31

  شکل 7-2- سلسه مراتب اهداف یک شرکت تولیدی فرضی 32

  شکل 8-2- ماتریس آنسف 35

  شکل 9-2- فرآیند بازاریابی هدف 41

  شکل 10-2- مدل فرآیند تقسیم بندی بازار 43

  شکل 11-2- بخش بندی بازار رابط بین نیازهای بازار و برنامه بازاریابی 44

  شکل 12-2- رویکردهایی به استراتژی تعیین جایگاه 48

  شکل 13-2- بازاریابی غیرتمایزی 50

  شکل 14-2- اجزا آمیخته بازاریابی 51

  شکل 15-2- ابعاد سه گانه منافع مشتری 52

  شکل 16-2- مفهوم کلی محصول 53

  شکل 17-2- نگرش کلی بر تصمیمات نام تجاری 57

  شکل 18-2- چرخه عمر محصول 59

  شکل 19-2- ماتریس قیمت /کیفیت 62

  شکل 20-2- منحنی قیمت/ ارزش 63

  شکل 21-2- مدل ملاحظات سه گانه برای تعیین قیمت محصول 64

  شکل 22-2- مدل برنامه ریزی ارتباطات یکپارچه بازاریابی 73

  شکل 23-2- مدل دکتر منوچهر فرهنگ 75

  شکل 24-2- مدل مفهومی پژوهش  77

  قیمت فایل فقط 57,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی , تدوین برنامه بازاریابی , مبانی نظری افزایش فروش , مبانی نظری تدوین برنامه بازاریابی , مبانی نظری افزایش فروش در شرکتها , تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش , افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

+ نوشته شده در پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۳۵ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر

Font Size

 

 • بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر
  بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر دسته: حسابداری
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 772 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 142

  پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری (M A) موضوع بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ارائه راهكارهای پیشنهادی

  قیمت فایل فقط 11,000 تومان

  خرید

  بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ارائه راهكارهای پیشنهادی

  فهرست مطالب

  عنوان                                 صفحه

  چكیده 1

  فصل اول كلیات تحقیق.. 2

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 بیان مسئله. 4

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

  1-4 اهداف مشخص تحقیق.. 6

  1-5 نام بهره‏وران. 6

  1-6 سؤالات تحقیق.. 6

  1-7 فرضیه‏های تحقیق.. 7

  1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 7

  1-8-2 فرآورده‌های نفتی.. 7

  1-8-3 ارزیابی عملكرد. 7

  1-8-4 بودجه‌ریزی عملیاتی.. 7

  1-8-5 كنترل فعالیتهای عملیاتی.. 7

  1-9 شرح كامل روش تحقیق.. 8

  1-9-1 شرح كامل روش گردآوری داده‌ها 8

  1-9-2 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 8

  1-9-3 قلمرو تحقیق.. 8

  1-10 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 9

  1-11 ساختار تحقیق.. 9

  فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10

  2-1 مقدمه. 11

  2-2 مبانی نظری تحقیق.. 12

  2-2-1 تعریف هزینه. 12

  2-2-2 هزینه در مقابل بها 13

  2-2-3 هزینه‌های مختلف برای مقاصد گوناگون. 14

  2-2-4 مفاهیم، اصطلاحات و طبقه‌بندیهای گوناگون هزینه‌ها 16

  2-2-5 موضوع هزینه. 16

  2-3 مراحل سیستم تعیین بها 17

  2-3-1 انباشت بها 17

  2-3-2 تخصیص بها 18

  2-3-2-1 محرك بها 18

  2-3-2-2 مدیریت بها 19

  2-4 مبانی طبقه‌بندی بها 20

  2-4-1 طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت رهگیری (بر مبنای روش تخصیص) 21

  2-4-2   طبقه‌بندی بها بر مبنای رفتار. 24

  2-4-3 طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با محصول. 26

  2-4-4  طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت كنترل. 28

  2-4-5  طبقه‌بندی بها بر مبنای ماهیت طبیعی.. 30

  2-4-6  طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با حوزه عملكرد. 30

  2-4-7  طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت استفاده در تصمیم‌گیری.. 31

  2-4-8  طبقه‌بندی بها بر مبنای كل یا واحد بودن. 31

  2-5 هزینه فرصت... 32

  2-6 هزینه‌های ریخته شده 33

  2-7 هزینه تفاضلی.. 34

  2-7-1 هزینه‌های تفاضلی به عنوان هزینه‌های اضافی.. 34

  2-8 هزینه نهایی و هزینه متوسط.. 34

  2-9 هزینه، منفعت اطلاعات... 35

  2-10 هزینه‌های جایگزینی.. 35

  2-11 هزینه‌های قابل انتساب... 35

  2-12 هزینه‌های تعطیلی.. 36

  2-13 انباشت و انتساب هزینه‌ها 36

  2-13-1 تخصیص هزینه‌های غیرمستقیم. 37

  2-14 هزینه‌های منقضی شده و هزینه‌های منقضی نشده 39

  2-15 محركهای هزینه و مدیریت هزینه. 39

  2- 16 گرایش هزینه‌ها 40

  2-17 رفتار هزینه. 41

  2-17-1 روش‌های برآورد توابع هزینه. 41

  2-18 چسبندگی هزینه. 41

  2-18-1 رفتار هزینه نسبت به سطوح فعالیت... 44

  2-18-2 دلایل چسبندگی هزینه. 46

  2-19 سیستم‌های جدید هزینه‌یابی.. 47

  2-19-1 سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت... 47

  2-19-2 هزینه‌یابی دوره عمر محصول. 50

  2-19-3 هزینه‌یابی هدف... 56

  2-20 پیشینه تحقیق.. 62

  2-21-1 تحقیقات داخلی.. 62

  2-21-2 تحقیقات خارجی.. 67

  فصل سوم روش تحقیق.. 69

  3-1 مقدمه. 70

  3-2 روش تحقیق.. 70

  3-3 قلمرو تحقیق.. 71

  3-3-1 قلمرو موضوعی.. 71

  3-3-2 قلمرو مكانی.. 71

  3-4 جامعه آماری تحقیق.. 71

  3-4 -1 نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه. 72

  3-5 فرضیه‌های تحقیق.. 73

  3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 75

  3-6-1 تجزیه و تحلیل اعتبار و روایی پرسشنامه. 75

  3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‎ها و آزمون فرضیات... 79

  3-7 -1 آزمون t student: 79

  3-8 خلاصه فصل: 80

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 81

  4-1 مقدمه. 82

  4-2 آمار توصیفی.. 82

  4-2-1- آمار توصیفی جمعیت شناختی.. 82

  4-2-2-  تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره یك تحقیق.. 92

  4-2-3- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره دو تحقیق.. 95

  4-2-4- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره سه  تحقیق.. 96

  4-2-5- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره چهار تحقیق.. 98

  4-3- تحلیل استنباطی موضوع تحقیق.. 100

  4-3-1- آزمون فرضیه اول. 101

  4-3-2- آزمون فرضیه دوم. 103

  4-3-3- آزمون فرضیه سوم. 104

  4-3-4- آزمون فرضیه چهارم. 106

  4-4 بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران. 108

  4-5 خلاصه فصل.. 110

  فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد ها 111

  5-1 مقدمه. 112

  5-2 پیشنهادهای تحقیق.. 112

  5-2-1 پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های تحقیق.. 112

  5-2-2 پیشنهادهای فرعی تحقیق.. 116

  5-2-3 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 118

  منابع و ماخذ. 120

  ضمائم تحقیق.. 123

  پرسشنامه مدیران. 124

  پرسشنامه حسابداران. 128

  پیوست آماری.. 132

  Abstract 151

  این تحقیق با هدف بررسی نارسایی‌های احتمالی موجود در سیستم حسابداری صنعتی شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ارائه راهكارهای پیشنهادی صورت گرفته است. این تحقیق به صورت میدانی بوده و از دو نوع پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است كه پرسشنامه اول برای جمع‌آوری نیاز اطلاعاتی مدیران و پرسشنامه دوم برای بررسی نارسایی‌های سیستم حسابداری بود. در این تحقیق بر اساس چهار وظیفه حسابداری مدیریت چهار فرضیه مطرح گردید كه مبتنی بر وظایف برنامه‌ریزی، ‌ارزیابی عملكرد، محاسبه بهای تمام شده و كنترل عملیات، توسط سیستم حسابداری مدیریت بود. در این تحقیق نتایج پرسشنامه نشان داد كه هر چهار وظیفه حسابداری مدیریت به درستی در شركت پخش فرآورده‌های نفتی صورت نمی‌گیرد و فرضیه‌های تحقیق تائید گردید. همچنین برای ارائه راهكارهای پیشنهادی از نیاز‌های اطلاعاتی مدیران استفاده شد و بر اساس نیاز آن‌ها سعی شد تا توصیه هایی جهت رفع مشكلات و نارسایی‌هایی در سیستم حسابداری صنعتی ارائه شود.

  قیمت فایل فقط 11,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر , بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی , شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران , پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری , هزینه یابی , حسابداری صنعتی , سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت , چسبندگی هزینه , محركهای هزینه و مدیریت هزینه

+ نوشته شده در پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۲۹ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

 

 

 • بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل
  بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل دسته: حسابداری
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 420 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 142

  پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (MA) موضوع بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

  قیمت فایل فقط 18,000 تومان

  خرید

  بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

  فهرست مطالب

  چكیده 1

  فصل اول. 3

  1-1- مقدمه. 4

  1-2- بیان مسئله. 4

  1-3- ضرروت انجام تحقیق. 6

  1-4- اهداف تحقیق. 8

  1-4-1- اهداف آرمانی.. 8

  1-4-2- اهداف كلی.. 8

  1-4-3- اهداف ویژه و كاربردی.. 9

  1-5- فرضیه‌های تحقیق. 9

  1-6- روش تحقیق. 10

  1-7- قلمرو تحقیق. 10

  1-7-1- قلمرو موضوعی.. 11

  1-7-2- قلمرو مکانی.. 11

  1-7-3- قلمرو زمانی.. 11

  1-8- تعاریف اصطلاحات و مفاهیم. 11

  فصل دوم. 13

  2-1- مقدمه. 14

  2-2- تاریخچه حسابرسی در ایران. 14

  2-3- كیفیت در حرفه حسابرسی.. 18

  2-4- كیفیت: تصویر خرد، تصویر كلان. 19

  2-5- کنترل کیفیت کار حسابرسی.. 19

  2-5-1- کنترل کیفیت در سطح موسسه حسابرسی.. 20

  2-5-2- کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی.. 21

  2-6-آشنایی با کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی.. 22

  2-6-1- جایگاه و ساختار مدیریت کنترل کیفیت.. 23

  2-6-2-  سیستم کنترل کیفیت‌ 24

  2-7- حسابداری.. 25

  2-8- حسابرسی.. 25

  2-9- گزارشگری مالی.. 25

  2-10- ارتباط حسابرس با گزارشهای مالی.. 26

  2-11- رابطه حسابداری و حسابرسی.. 26

  2-12- نقش حسابرسی.. 27

  2-13- موارد در برگیرنده تعریف نقش حسابرسی.. 27

  2-14- نیاز‌های اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای حسابداری.. 28

  2-14-1- تفسیر محتوای اطلاعات دریافت شده جهت کسب اطلاع از ارتباط آن با نیاز‌های اطلاعاتی خود. 28

  2-14-2-  ارزیابی کیفیت اطلاعات دریافت شده. 28

  2-15- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی.. 28

  2-15-1-  تضاد منافع. 29

  2-15-2- پیامد‌های اقتصادی با اهمیت.. 29

  2-15-3-  پیچیدگی.. 29

  2-15-4-  عدم دسترسی مستقیم. 31

  2-16-  سابقه انجام تحقیقات.. 31

  2-16-1- تحقیقات داخلی.. 31

  2-16-2- تحقیقات خارجی.. 32

  فصل سوم. 41

  3-1- مقدمه. 42

  3-2- روش تحقیق. 42

  3-3- گروه‌های استفاده كننده از خدمات حسابرسی.. 44

  3-4- استاندارد کنترل کیفیت 1. 45

  3-4-1- كلیات.. 45

  3-4-2- اجزای سیستم كنترل كیفیت (همان ماخذ) 45

  3-4-3- مسئولیتهای مدیریت درباره كیفیت در درون مؤسسه (همان ماخذ) 46

  3-4-4- الزامات اخلاقی (همان ماخذ) 47

  3-4-5- استقلال (همان ماخذ) 48

  3-4-6-  پذیرش یا ادامه كار (همان ماخذ) 50

  3-4-7- منابع انسانی (همان ماخذ) 53

  3-4-8- تعیین گروه كاری (همان ماخذ) 54

  3-4-9- اجرای كار (همان ماخذ) 55

  3-4-10- مشاوره (همان ماخذ) 57

  3-4-11- اختلاف نظر (همان ماخذ) 58

  3-14-12-  بررسی كنترل كیفیت كار. 58

  3-4-13- نظارت (همان ماخذ) 59

  3-5- ابزار اندازه گیری.. 62

  3-6- جامعه و نمونه (در رابطه با توزیع پرسشنامه) 63

  3-7- جمع‌آوری اطلاعات.. 63

  3-8- تهیه پرسشنامه. 64

  3-9- قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه. 64

  3-10- اعتبار (روایی) پرسشنامه. 65

  3-11- روش توزیع پرسشنامه. 65

  3-12- معایب پرسشنامه. 65

  3-13- تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 66

  فصل چهارم. 67

  4-1- مقدمه. 68

  4-2- توصیف نمونه. 68

  4-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 69

  4-4- متغیرهای مورد مطالعه. 70

  4-5- آمار توصیفی.. 71

  4-6- آمار استنباطی.. 75

  4-6-1- آزمون تحلیل عاملی.. 75

  4-7- آزمونهای همبستگی.. 77

  4-8- آزمونهای رگرسیون. 81

  4-8-1-  آزمونهای رگرسیون خطی ساده 81

  4-8-2- آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره 85

  4-8-2-1- آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره (روش همزمان) 85

  فصل پنجم. 87

  5-1- مقدمه. 88

  5-2- خلاصه تحقیق. 88

  5-3- پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق. 90

  5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94

  5-5- خلاصه فصل پنجم. 95

  فهرست منابع و مآخذ. 96

  پیوست‌ها 100

  چكیده انگلیسی: 108

  چكیده

  بهبود کیفیت ضامن بقا و پیشرفت است این موضوع، به خصوص در سیستمهای رقابتی و مبتنی بر بازار آزاد بخوبی آشکار و انکار ناپذیر است، چرا که مشتری و مصرف کننده همواره طالب بهترین کیفیت هستند. به عبارتی بی توجه‌ای به کیفیت و ارتقای آن، هر فعالیتی را به سمت توقف و اضمحلال پیش خواهد برد. اشاعه فرهنگ نظارت پذیری، همواره سبب ارتقای سطح کیفیت کارها می شود. از طرفی اشاعه این فرهنگ محیط را همواره در حالت احساس مسئولیت نگه می دارد و وجود وحضور سازمان نظارتی مانند سازمان حسابرسی با چنین مشخصه‌ای در عرصه فعالیت‌های اقتصادی وصنعتی قطعا" فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی را که لازمه سلامت اقتصاد و صنعت در هر کشوری است، ترویج خواهد یافت

  صورتهای مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب میشود. اما مسئله مهم تردید درمورد قابلیت اتكای اطلاعات مزبور میباشدكه متاثر از تضاد منافع و مسایل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده كنندگان، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و فرایند تهیه اطلاعات و آمار زیانبارو گمراه كننده موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است در واقع نقش حسابرسان ارزیابی كیفیت اطلاعات برای استفاده كنندگان است و از طرفی وظیفه سنگین اظهار نظر و پاسخ گویی به عهده حسابرسان مستقل نهاده شده است .چرا كه حسابرسان بهتر از دیگران باحسن شهرت، قابلیت حرفه‌ای و سیاستهای عملیاتی خود میتوانند از عهده این پاسخ گویی وریسك برایند. لذا استقرار سیستم كنترل كیفیت مناسب توسط موسسات حسابرسی جهت بهبود حسابرسی و اثربخشی هر چه بیشتر صورتهای مالی كه پاسخ گویی نیازهای مطرح شده باشد اجتناب ناپذیر است. در این میان سوال اصلی این است كه "آیا استقرارسیستم كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سازمان از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی موفق است یا خیر؟ و اجزای استاندارد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی تا چه میزان رعایت شده ودر اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی موثر بوده است؟"

  روش جمع اوری اطلاعات تحقیق بصورت كتابخانه‌ای و میدانی است. از كتاب ومقالات و اینتر نت برای مباحث تئوریك و از پرسشنامه برای آزمون فرضیه‌ها‌ی تحقیق استفاده شده است هم چنین روش آزمون فرضیه‌های تحقیق آزمونهای میانگین، آلفای كرونباخ، آزمونهای همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spssمی باشد.

  یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد كه كلیه اجزای كنترل كیفیت مطرح شده در استاندارد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان بطور نسبی رعایت می‌شود و این اجزا دارای ارتباط مستقیم (مثبت) با كیفیت حسابرسی صورت‌های مالی می‌باشد بطوریكه با افزایش رعایت سیاست‌ها وروشهایی اجزای كنترل كیفیت اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی افزایش می‌یابد.لذابا توجه به اینكه واحد كنترل كیفیت مسئولیت استقرار و اجرای استاندارد كنترل كیفیت را بعهده دارد پس بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی اثر دارد.

  واژگان كلیدی: سازمان حسابرسی، استاندارد كنترل كیفیت، مسئولیت‌های مدیریت، الزامات اخلاقی، پذیرش وادامه كار، منابع انسانی، اجرای كار و نظارت

  قیمت فایل فقط 18,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل , سازمان حسابرسی , استاندارد كنترل كیفیت , مسئولیت‌های مدیریت , الزامات اخلاقی , پذیرش وادامه كار , منابع انسانی , اجرای كار و نظارت , اجزای سیستم كنترل كیفیت , استاندارد کنترل کیفیت

+ نوشته شده در پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۲۱ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر

 

 

 • بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر
  بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر دسته: حسابداری
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 772 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 142

  پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری (M A) موضوع بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ارائه راهكارهای پیشنهادی

  قیمت فایل فقط 11,000 تومان

  خرید

  بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ارائه راهكارهای پیشنهادی

  فهرست مطالب

  عنوان                                 صفحه

  چكیده 1

  فصل اول كلیات تحقیق.. 2

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 بیان مسئله. 4

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

  1-4 اهداف مشخص تحقیق.. 6

  1-5 نام بهره‏وران. 6

  1-6 سؤالات تحقیق.. 6

  1-7 فرضیه‏های تحقیق.. 7

  1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 7

  1-8-2 فرآورده‌های نفتی.. 7

  1-8-3 ارزیابی عملكرد. 7

  1-8-4 بودجه‌ریزی عملیاتی.. 7

  1-8-5 كنترل فعالیتهای عملیاتی.. 7

  1-9 شرح كامل روش تحقیق.. 8

  1-9-1 شرح كامل روش گردآوری داده‌ها 8

  1-9-2 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 8

  1-9-3 قلمرو تحقیق.. 8

  1-10 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 9

  1-11 ساختار تحقیق.. 9

  فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10

  2-1 مقدمه. 11

  2-2 مبانی نظری تحقیق.. 12

  2-2-1 تعریف هزینه. 12

  2-2-2 هزینه در مقابل بها 13

  2-2-3 هزینه‌های مختلف برای مقاصد گوناگون. 14

  2-2-4 مفاهیم، اصطلاحات و طبقه‌بندیهای گوناگون هزینه‌ها 16

  2-2-5 موضوع هزینه. 16

  2-3 مراحل سیستم تعیین بها 17

  2-3-1 انباشت بها 17

  2-3-2 تخصیص بها 18

  2-3-2-1 محرك بها 18

  2-3-2-2 مدیریت بها 19

  2-4 مبانی طبقه‌بندی بها 20

  2-4-1 طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت رهگیری (بر مبنای روش تخصیص) 21

  2-4-2   طبقه‌بندی بها بر مبنای رفتار. 24

  2-4-3 طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با محصول. 26

  2-4-4  طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت كنترل. 28

  2-4-5  طبقه‌بندی بها بر مبنای ماهیت طبیعی.. 30

  2-4-6  طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با حوزه عملكرد. 30

  2-4-7  طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت استفاده در تصمیم‌گیری.. 31

  2-4-8  طبقه‌بندی بها بر مبنای كل یا واحد بودن. 31

  2-5 هزینه فرصت... 32

  2-6 هزینه‌های ریخته شده 33

  2-7 هزینه تفاضلی.. 34

  2-7-1 هزینه‌های تفاضلی به عنوان هزینه‌های اضافی.. 34

  2-8 هزینه نهایی و هزینه متوسط.. 34

  2-9 هزینه، منفعت اطلاعات... 35

  2-10 هزینه‌های جایگزینی.. 35

  2-11 هزینه‌های قابل انتساب... 35

  2-12 هزینه‌های تعطیلی.. 36

  2-13 انباشت و انتساب هزینه‌ها 36

  2-13-1 تخصیص هزینه‌های غیرمستقیم. 37

  2-14 هزینه‌های منقضی شده و هزینه‌های منقضی نشده 39

  2-15 محركهای هزینه و مدیریت هزینه. 39

  2- 16 گرایش هزینه‌ها 40

  2-17 رفتار هزینه. 41

  2-17-1 روش‌های برآورد توابع هزینه. 41

  2-18 چسبندگی هزینه. 41

  2-18-1 رفتار هزینه نسبت به سطوح فعالیت... 44

  2-18-2 دلایل چسبندگی هزینه. 46

  2-19 سیستم‌های جدید هزینه‌یابی.. 47

  2-19-1 سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت... 47

  2-19-2 هزینه‌یابی دوره عمر محصول. 50

  2-19-3 هزینه‌یابی هدف... 56

  2-20 پیشینه تحقیق.. 62

  2-21-1 تحقیقات داخلی.. 62

  2-21-2 تحقیقات خارجی.. 67

  فصل سوم روش تحقیق.. 69

  3-1 مقدمه. 70

  3-2 روش تحقیق.. 70

  3-3 قلمرو تحقیق.. 71

  3-3-1 قلمرو موضوعی.. 71

  3-3-2 قلمرو مكانی.. 71

  3-4 جامعه آماری تحقیق.. 71

  3-4 -1 نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه. 72

  3-5 فرضیه‌های تحقیق.. 73

  3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 75

  3-6-1 تجزیه و تحلیل اعتبار و روایی پرسشنامه. 75

  3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‎ها و آزمون فرضیات... 79

  3-7 -1 آزمون t student: 79

  3-8 خلاصه فصل: 80

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 81

  4-1 مقدمه. 82

  4-2 آمار توصیفی.. 82

  4-2-1- آمار توصیفی جمعیت شناختی.. 82

  4-2-2-  تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره یك تحقیق.. 92

  4-2-3- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره دو تحقیق.. 95

  4-2-4- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره سه  تحقیق.. 96

  4-2-5- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره چهار تحقیق.. 98

  4-3- تحلیل استنباطی موضوع تحقیق.. 100

  4-3-1- آزمون فرضیه اول. 101

  4-3-2- آزمون فرضیه دوم. 103

  4-3-3- آزمون فرضیه سوم. 104

  4-3-4- آزمون فرضیه چهارم. 106

  4-4 بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران. 108

  4-5 خلاصه فصل.. 110

  فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد ها 111

  5-1 مقدمه. 112

  5-2 پیشنهادهای تحقیق.. 112

  5-2-1 پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های تحقیق.. 112

  5-2-2 پیشنهادهای فرعی تحقیق.. 116

  5-2-3 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 118

  منابع و ماخذ. 120

  ضمائم تحقیق.. 123

  پرسشنامه مدیران. 124

  پرسشنامه حسابداران. 128

  پیوست آماری.. 132

  Abstract 151

  این تحقیق با هدف بررسی نارسایی‌های احتمالی موجود در سیستم حسابداری صنعتی شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ارائه راهكارهای پیشنهادی صورت گرفته است. این تحقیق به صورت میدانی بوده و از دو نوع پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است كه پرسشنامه اول برای جمع‌آوری نیاز اطلاعاتی مدیران و پرسشنامه دوم برای بررسی نارسایی‌های سیستم حسابداری بود. در این تحقیق بر اساس چهار وظیفه حسابداری مدیریت چهار فرضیه مطرح گردید كه مبتنی بر وظایف برنامه‌ریزی، ‌ارزیابی عملكرد، محاسبه بهای تمام شده و كنترل عملیات، توسط سیستم حسابداری مدیریت بود. در این تحقیق نتایج پرسشنامه نشان داد كه هر چهار وظیفه حسابداری مدیریت به درستی در شركت پخش فرآورده‌های نفتی صورت نمی‌گیرد و فرضیه‌های تحقیق تائید گردید. همچنین برای ارائه راهكارهای پیشنهادی از نیاز‌های اطلاعاتی مدیران استفاده شد و بر اساس نیاز آن‌ها سعی شد تا توصیه هایی جهت رفع مشكلات و نارسایی‌هایی در سیستم حسابداری صنعتی ارائه شود.

  قیمت فایل فقط 11,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر , بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی , شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران , پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری , هزینه یابی , حسابداری صنعتی , سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت , چسبندگی هزینه , محركهای هزینه و مدیریت هزینه

+ نوشته شده در پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۲۱ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

بررسی فناوری و کاربردهای الیاف پلی اورتان

بررسی فناوری و کاربردهای الیاف پلی اورتان

 

 

 • بررسی فناوری و کاربردهای الیاف پلی اورتان
  بررسی فناوری و کاربردهای الیاف پلی اورتان دسته: مهندسی نفت و شیمی
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 17107 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 231

  هدف از این پایان نامه بررسی فناوری و کاربردهای الیاف پلی اورتان می باشد

  قیمت فایل فقط 145,000 تومان

  خرید

  ***قابل توجه کاربران عزیز این محتوا ترجمه شده می باشد.

  چکیده:

  پلی اورتان یک پلیمر ترموست Thermoset میباشد که از ترکیب متیلن دی ایزوسانات با پلی اول ها و برخی افزودنی های شیمیایی دیگر پدید می آید.با انتخاب این افزودنی ها و تغییر شرایط شیمیایی و فیزیکی فرایند واکنش، میتوان خواص گوناگونی را برای کاربردهای متنوعی به وجود آورد.همین ویژگی پلی اورتان باعث گسترش کاربرد آن در بخشهای مختلف زندگی شده است.

  این پلیمر به دلیل hygienic بودن به فرم الستومر در ساخت روکشهای مخازن، نقاله ها و بسته بندی در صنایع غذایی و دارویی، ساخت دستکشها، پوششها و سایر تجهیزات جراحی و اتاق عمل، قلب و سایر اعضای مصنوعی و... کاربردهای فراوانی دارد. همچنین شکل اسفنجی آن در تولید مبلمان ، تخت خواب، موکت و کفپوش و ... به صورت گسترده استفاده می شود.. در صنایع اتومبیل نیز از فوم نرم (flexible foam) و فوم اینگرال (Integral skin foam) در ساخت قطعات تریم داخلی خودرو نظیر صندلی ها، قربیلک فرمان، دستگیره ها و ... و به صورت structural foam در ساخت قطعاتی نظیر سپر خودرو استفاده می شود.

  امروزه رنگها و پوششهای ضد خوردگی پلی اورتان نیز با توجه به عمر و دوام بسیار بالای آنها گسترش بسیاری یافته اند.فرم دیگری از این مواد که به فوم سخت(Rigid foam) مشهور میباشد در صنایع تبرید و ساختمان به عنوان عایق حرارتی به صورت وسیع مورد مصرف قرار میگیرد که اختصاراً به آن PUR rigid foam اطلاق میشود.این عایق از بدو اختراع، با توجه به اینکه بهترین ماده آلی عایق شناخته شده میباشد به صورت ویژه مورد توجه صنعت ساختمان قرار گرفت و پیشرفتهای بسیاری نیز در راستای بهبود خواص آن تا کنون صورت پذیرفته است.

  کلمات کلیدی:

  پلیمر

  درزگیرهای پلی اورتان

  فناوری و کاربردها

  مقدمه:

  پلی‌یورتان‌ها به شکلهای مختلف از جمله فوم‌های نرم، فوم‌های سخت؛ الاستومرها، ترموپلاستیک الاستومرها، رزین، رنگ، پوشش و… در دنیا کاربرد دارند. یکی از کاربردهای پلی‌یورتان‌ها، استفاده به عنوان پوشش لوله‌های مدفون در خاک با هدف حفاظت در برابر خوردگی می‌باشد. پلی‌یورتان مورد استفاده در این روش، از نوع ۱۰۰٪ جامد و با مواد اولیه ۲ جزئی است ولی نبایستی چسبندگی زیادی به سطح لوله از این پوشش توقع داشت. پلی اورتان‌ها در شرایط کاربری خاص مانند دمای بالای خط لوله یا تعمیرات پوشش اصلی کاربرد دارند و کمتر به عنوان پوشش اصلی خطوط انتقال استفاده می‌شوند. استفاده از پوشش‌های پلی‌یورتان جهت پوشش داخلی خطوط انتقال کاربرد بسیار محدودی داشته و به علت آزادکردن ترکیبات سمی ایزوسیانات جهت پوشش داخلی توصیه نمی‌گردد. کاربرد پلی ن ترکیبات نیز به طور پیوسته رو به توسعه است.

  ماستیک‌های پلی اورتان و سیلیکون با توجه به خواص شیمیایی و مکانیکی خود داری کاربردها مختلفی می‌باشند. در کانال هی آب و فاضلاب، مخازن آب و فاضلاب، کف سازی سالن‌ها، پیاده‌روها، درز قطعات پیش ساخته و کلیه درزهایی که باید در برابر نفوذ آب و دیگر میعات محافظت گردد استفاده می‌شود.

  فهرست مطالب

  فصل 1  درزگیرهای اورتان ساختمان ها  

  1-1  مقدمه 

  1-2 بازار فروش 

  1-3 تعریف ظرفیت تحرك پذیری 

  1-4 مشخصه ها 

  1-5 انواع عمومی 

  1-6 روش های آزمایش 

  1-7 آزمایشهایی برای خصوصیات رئولوژی یا خصوصیات سیال 

  1-8 درزگیرهای فرودگاه و بزرگراه 

  1-9 مراجع 

  فصل 2 پیش پلیمرها 

  2-1 مقدمه 

  2-2 مواد بكار رفته درساخت پیش پلیمرها 

  2-3 پلی استر پلی ال ها 

  2-4 پلیمر پلی ال ها 

  2-5 پلی ایزوسیانات ها 

  2-6 وزن مولكولی پیش پلیمرها 

  2-7 مراجع 

  فصل 3 حلال ها و نرم كننده ها 

  3-1 حلال ها 

  3-2 پیش بینی حلال مؤثر 

  3-3 نرم كنندها 

  3-4 مراجع 

  فصل 4 پخت درزگیرها 

  4-1 مقدمه 

  4-2 درزگیرهای تك جزئی 

  4-3 كاتالیز 

  4-4 توالی NCO انتهایی درزگیرهای تك جزئی 

  4-5 درزگیرهای دو جزئی (K2)

  4-6 مراجع 

  فصل 5 سخت كننده های نهفته - مستتر 

  5-1 غربالهای مولكولی باردار شده 

  5-2 كتیمین ها 

  5-3 پخت های اكسازولیدین 

  5-4 انامین ها 

  5-5 مراجع 

  فصل 6 تیكسو تروپی و تیكسو تروپ ها 

  6-1 مقدمه 

  6-2 انواع درزگیر

  6-3 خصوصیات رئولوژیكی 

  6-4 تیكسوتروپ ها 

  6-5 مراجع 

  فصل 7 غشاهای آب گریز و اصلاح هیدروكربنی 

  7-1 بستر سیمانی 

  7-2 مشخصه های غشاها 

  7-3 مشخصه ها و روش های آزمون غشاهای آب گریز 

  7-4 اصلاح قیری پلی اورتان ها 

  7-5 غشاهای با آسفالت اصلاح شده 

  7-6 اصلاح هیدروكربنی 

  7-7 مراحل پوشش دهی پلی اورتانی بستر پاركینگ 

  7-8 مراجع 

  فصل 8 درزگیرهای اتوماتیك و عوامل جفت شدن سیلان 

  8-1 مقدمه 

  8-2 رشد فروش 

  8-3 عوامل جفت شدن سیلان 

  8-4 Si(OH)3  انتهایی درزگیرهای ساختمانی 

  8-5 روشهای آزمون درزگیرهای اتوماتیك 

  8-6 درزگیر شكاف تك جزئی با پخت دما بالا 

  8-7 درزگیرهای شیشه جلوی اتوموبیل با NCO انتهایی 

  8-8 افزایش چسبندگی 

  8-9 Si(OH)3 انتهایی 

  8-10 درزگیرهایی برای نصب شیشه پنجره های اتوموبیل 

  8-11 درزگیرهای مقاوم حرارتی موتور اتوموبیل 

  8-12 مراجع 

  فصل 9 شیشه عایق بندی شده 

  9-1 مقدمه 

  9-2 مشخصات : الزامات مشخصه مورد نظر 

  9-3 انواع درزگیر

  9-4 درزگیرهای اورتان 

  9-5 درزگیرهای پلی ایزو پرن I-G

  9-6 درزگیرهای شكست حرارتی 

  9-7 مراجع 

  قیمت فایل فقط 145,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : بررسی فناوری و کاربردهای الیاف پلی اورتان , درزگیرهای پلی اورتان , کاربردهای الیاف پلی اورتان , بررسی فناوری الیاف پلی اورتان , دانلود پایان نامه درزگیرهای پلی اورتان , تكنولوژی و كاربرد درزگیرهای پلی اورتان

+ نوشته شده در پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۱۸ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

 

 

 • پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری
  پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری دسته: مدیریت
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 408 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 67

  هدف از این پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان (شهرستان رودبار و منجیل و شهرستان لاهیجان)می باشد

  قیمت فایل فقط 25,000 تومان

  خرید

  دانلود پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازارگانی

  ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

  (شهرستان رودبار، منجیل و لاهیجان)

  چکیده:

   ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصدگردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد.در بسیاری موارد،ارزش ویژه برند از ارزش دارائی های فیزیکی به مراتب بیشتراست. این است که بازاریابان با کمک برندهایی با ارزش ویژه بالا، می توانند مزیت رقابتی بدست آورند. برای اندازه گیری ارزش برند، ابزارهای اندکی (که مبتنی بر مصرف کنده باشد) وجود دارد. به  طور کلی ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر مبنای دو بعد ادراکی(کیفیت ادراک شده، آگاهی،تداعی) و رفتاری (وفاداری) اندازه گیری میشود .

  با توجه به تفات های فرهنگی،اجتماعی، و خصوصیات مقصدهای گردشگری ایران، در این پژوهش سعی شده است اندازه گیری ارزش ویژه برند( قدرت برند) یک مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران با توجه به مدل کونکینک (2007)،برگرفته از مدل آکر مورد بررسی قرار گیرد که البته در مدل مورد استفاده به هر دو بعد رفتاری و ادراکی توجه می شود .بنابراین،تحقیق حاضر قصد دارد مدل آکر را در کشور ایران و روی مقصد گردشگری استان گیلان مورد بازبینی قرار دهد .سوال اصلی در این تحقیق این:بررسی عوامل اصلی موثر بر ارزش ویژه برند یک مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران و میزان اهمیت هر کدام از عوامل در ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند با فرض مستقل بودن هر یک از متغیرها چقدر است؟و در این تحقیق با توجه به اینکه هدف اصلی آن بررسی تاثیر متغیرهای مستقل (یعنی تصویر برند،آگاهی از برند،کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند) بر متغیر وابسته(یعنی ارزش ویژه برند) است تحقیق همبستگی نامیده می شود واز لحاظ هدف یا جهت گیری،کاربردی واز لحاظ اجرا یااستراتژی،توصیفی از نوع پیمایشی است.

  و جامعه آماری  گردشگران بالقوه در  استان گیلان  هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس  تعیین حجم ونمونه با استناد به تعیین حجم نمونه از جامعه آماری مفروض که در سال 1970 توسط کرجسی و مورگان ارائه شده است استفاده می کنیم.و برای تجزیه تحلیل داده ها از پرسشنامه استفاده می نماییم و به منظور پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده میکنیم.نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که هر چهار عامل تصویر برند،وفاداری به برند،کیفیت ادراک شده و آگاهی به برند مقصد گردشگری به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند استان گیلان تآثیر دارند و از نظر اهمیت، کیفیت ادراک شده مهم ترین عامل تآثیر گذار شناخته شده است.

  واژه های کلیدی:

  ارزش ویژه برند

  وفاداری به برند

  کیفیت ادراک شده

  آگاهی از برند

  تصویر برند

  مقدمه

  استان گیلان از جاذبه های گردشگری متنوع و متعددی برخوردار است ،که مشتمل بر جاذبه های طبیعی، جاذبه های فرهنگی و اجتماعی، صنایع دستی و ... است که در مجموع بسترمناسبی برای توسعه انواع فعالیت های گردشگری با انگیزه های متفاوت پدید آورده است.از جاذبه های گردشگری استان گیلان شهر تاریخی ماسوله با جاذبه های طبیعی و بافت سنتی، شهر ساحلی انزلی با جاذبه های دریایی و مناطق آزاد- بین المللی، شهر لاهیجان با جاذبه های گردشگری شامل شیطان کوه و استخر وتله کابین وباغ های سرسبز چای ،شهر فومن شهر مجسمه ها می باشند که در جذب گردشگران داخلی و خارجی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.از اینرو شناسایی عوامل افزاینده ی ارزش برند استان گیلان می تواند به عنوان یکی از دغدغه های بازاریابان و ذی نفعان گردشگری قلمداد گردد.

  یک برند مکانیسمی است که سازمان ها را در جهت رسیدن به مزیت رقابتی یاری می نماید.ارزش ویژه برند که از سال 1980تبدیل به یک مفهوم مهم در بازاریابی شد،ارزش افزوده ای است که به واسطه نام برند برای سازمان ایجاد می شود.برای اندازه گیری ارزش ویژه برند، ابزارهای اندکی(که مبتنی بر مصرف کننده باشد) وجود دارد. با تو جه به اینکه ارزش ویژه برند از ادراکات مشتریان نشات گرفته می شود،برای مدیران بسیار حایز اهمیت است که بتوانند این ارزش ویژه را در سطح مشتری،اندازه گیری و ارزیابی  نمایند(کلر،2003). کریشنن(1996) مطرح می کند که بررسی رویکرد ذهنی مشتری(گردشگر) باید قبل از اندازه گیری  ارزش ویژه برند صورت گیرد،زیرا ذهنیت مشتری(گردشگر) درباره برند نقطه شروع برای درک و شناخت برند است. ارزش ویژه برند،سازمان ها را قادر میسازد تا علاوه بر حفظ سهم بازار خود،مبلغ بیشتری را نیز در ازای برند خود مطالبه نمایند. (lee& Back,2009). دیوید آکر در سال1991بیان کرد که ارزش ویژه برند، باعث افزایش کارایی برنامه های بازاریابی و وفاداری مشتریان به برند میشود،مخارج و هزینه های ترفیعی را کاهش می دهد. بنابراین ارزش ویژه برند باعث سودآوری برند شده و برای سازمان، جریان نقدی ایجاد می نماید (Bult et al,2008). برند می تواند باعث تمایز در قیمت یا مقدار تقاضای کالاها وخدمات مشابه شود( Roulac,2006). 

  فهرست مطالب 

  چکیده ز

  فصل اول: مقدمات کلی تحقیق

  1-1- مقدمه 1

  1-2- بیان مسأله 2

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3

  1-4- اهداف تحقیق

  1-5- سوالات اساسی تحقیق 4

  1-6-  سوالات تحقیق 6

  1-7- فرضیه های تحقیق 6

  1-8- تعریف مفهومی عملیاتی متغیرها

  1-9- قلمرو تحقیق

   فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه 52

  3-2-  روش اجرای تحقیق 52

  3-3- جامعه آماری تحقیق 53

  3-4-  نمونه آماری و روش نمونه گیری 54

  3-5-  ابزار جمع آوری اطلاعات 55

  3-6-  روایی و پایایی پرسشنامه 59

  3-6-1-  روایی پرسشنامه 59

  3-6-2 پایایی پرسشنامه 59

      3-7- روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 65

                                                             ضمائم و پیوست‌ها

  - فهرست منابع و مأخذ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

  منابع فارسی----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  منابع خارجی --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  قیمت فایل فقط 25,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری , ارزش ویژه برند , عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند , ارزش ویژه برند مقصد گردشگری , عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری , رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند مقصد گردشگری , شاخصهای ارزش ویژه برند مقصد گردشگری , پروپوزال ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

+ نوشته شده در پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۱۷ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پروژه کامل اتوکد ساختمان ویلایی 2 طبقه , دارای نما و برش قابل ویرایش

پروژه کامل اتوکد ساختمان ویلایی 2 طبقه , دارای نما و برش قابل ویرایش

 براي دانلود کليک کنيد

 

 • پروژه کامل اتوکد ساختمان ویلایی 2 طبقه , دارای نما و برش قابل ویرایش
  نام فایل پروژه کامل مقیاس ۱ به ۱۰۰ فرمت dwg (اتوکد ۲۰۰۷ و بالاتر) نام فایل ها 1 پلان معماری همکف 2 پلان معماری اول 3 برش اول 4 برش دوم 5 نما اول 6 نما دوم
  دسته: معماری
  بازدید: 10 بار
  فرمت فایل: dwg
  حجم فایل: 1410 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 1

  قیمت فایل: 5,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

  نام فایل: پروژه کامل
  مقیاس: ۱ به ۱۰۰
  فرمت: .dwg (اتوکد ۲۰۰۷ و بالاتر)
  نام فایل ها :
  1. پلان معماری همکف
  2. پلان معماری اول
  3. برش اول
  4. برش دوم
  5. نما اول
  6. نما دوم

  با توجه به اینکه نقشه کشی و طراحی یک ساختمان نیازمند دقت فراوان و دانش کامل می باشد , داشتن یک نمونه کار کامل و مناسب برای آشنایی با این امر بسیار الزامی می باشد.فایل موجود توسط طراحان مجرب رشته نقشه کشی معماری طراحی شده است .این فایل تمامی استاندارد های طراحی معماری و اصول نقشه کشی را دارا بوده و کاملا بی نقص می باشد.همچنین این فایل تمامی استاندارد های طراحی در نرم افزار اتوکد را دارا بوده و برای الگو برداری برای دانشجویان رشته نقشه کشی معماری و مبحث اتوکد بسیار مناسب می باشد.

  شایان ذکر است که این فایل توسط مهندسین طراح و ناظر بررسی شده است و مشکلات آن برطرف شده است.

  از دیگر مزایای این فایل , کم حجم بودن آن است , بنابرین می توانید پس از پرداخت وجه بلافاصله آن را در کمترین زمان ممکن دانلود نموده و از آن استفاده کنید.

  این فایل به صورت فایل اتوکدی با فرمت .dwg بوده و کاملا قابل ویرایش می باشد.

  توجه کنید که این فایل فقط با برنامه اتوکد ۲۰۰۷ و ورژن های بالاتر از آن قابل اجراست.

  خرید و دانلود این فایل را به تمامی دانشجویان , طراحان , مهندسین و علاقمندان به نقشه کشی پیشنهاد می کنیم.

  قیمت فایل: 5,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

+ نوشته شده در چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۱۴ توسط سامان سم دسته : نظر(0)